W dniu 12 maja 2008 Kancelaria Baker & McKenzie organizuje II edycję konkursu ECJ Battle będącego symulacją rozprawy podatkowej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Konkurs skierowany jest do studentów III, IV i V roku kierunków prawniczych i ekonomicznych. Zeszłoroczna edycja konkursu przyciągnęła wielu uczestników chętnych sprawdzenia swoich umiejętności. A jest o co walczyć - nagrodami głównymi są trzy płatne, jednomiesięczne praktyki w dziale Doradztwa Podatkowego Kancelarii Baker & McKenzie oraz Palmtopy IPAQ! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres ECJ.Battle@bakernet.com do dnia 4 maja 2008.

Zwycięzca poprzedniej edycji ECJ Battle - absolwent UMK w Toruniu, Piotr Tatara - jest obecnie pracownikiem Kancelarii i dobrze wspomina swoje doświadczenia z poprzedniej edycji konkursu:
- Udział w ECJ Battle jest wyjątkową szansą zmierzenia swojej wiedzy ze skomplikowaną sprawą oraz procedurą rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Wygranie stażu było dla mnie początkiem przygody z Baker & McKeznie. Uczę się i pracuję z najlepszymi specami od prawa podatkowego w Polsce. Obecnie współpracuje on z Jerzym Martinim, który w zeszłym roku reprezentował polskiego podatnika w precedensowej, pierwszej sprawie przed ETS dotyczącej zgodności polskich przepisów o podatku akcyzowym pobieranym od samochodów osobowych sprowadzanych z innych państw UE dowodząc, że stosowana akcyza była sprzeczna z prawem unijnym. Będzie on również sędzią głównym i jurorem konkursu.

Nie tylko nagrody, ale i forma samego konkursu wydają się być interesujące dla uczestników - nie sprawdza on jedynie wiedzy teoretycznej w danym temacie, lecz stanowi symulację rozprawy podatkowej przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Udział w niej wezmą trzy drużyny, wyłonione w drodze eliminacji spośród wszystkich zgłoszonych wcześniej uczestników, - "Spółka", "Władze podatkowe" oraz "Adwokat generalny". Każda z drużyn będzie składać się z 3 - 4 uczestników dobieranych w drodze losowania. Drużyny otrzymają do rozwiązania konkretne, z życia wzięte zadanie. Jury dokona oceny rozwiązania zadania oraz pracy całej drużyny. Pod uwagę brany będzie styl wypowiedzi, logika argumentacji, poprawność i spójność rozwiązania. Dokładnie tak samo jak przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości!

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej - www.ECJBattle.pl

Więcej informacji udziela:
Marcin Wystrychowski: tel. (22) 445 31 00;
Paweł Strzelecki: tel. (22) 445 31 00;