W DZP nowa ekspertka będzie zajmowała się doradztwem w zakresie szeroko rozumianej żywności prozdrowotnej, tj. suplementów diety, żywności wzbogacanej, żywności specjalnego przeznaczenia, a także nowej żywności, zarówno w kontekście składu, oznakowania, jak i prezentacji, oraz w kwestii zagadnień związanych z wprowadzaniem tych kategorii środków spożywczych do obrotu.

Monika Zagrajek, zanim dołączyła do kancelarii, przez 11 lat była związana z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, gdzie przez ponad 6 lat pełniła funkcję dyrektora Departamentem Żywności Prozdrowotnej.
Do jej ówczesnych obowiązków w GIS należało m.in. ustalanie priorytetów i kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych i nowej żywności.
Prowadziła także nadzór nad przyjmowaniem powiadomień oraz wprowadzeniem środków spożywczych objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium RP.
W latach 2013-2014 była ekspertem krajowym z zakresu prawa żywnościowego o specjalności suplementy diety podczas audytów organizowanych przez Komisję Europejską.

- Cieszymy się, że Monika dołączyła do DZP. Jako członek naszego zespołu na pewno pomoże nam zintensyfikować nasze działania w obszarze doradztwa dla branży spożywczej oraz branżach powiązanych – komentuje Tomasz Kaczyński, partner kierujący pracami Zespołu Prawa Żywnościowego.

- Znam DZP i jej prawników i cieszę się na tę współpracę oraz na to, że wspólnie będziemy mogli zwiększyć potencjał DZP – dodaje Monika Zagrajek.