Kancelaria Sejmu ujawniła już personalia 17 z 18 zgłoszonych kandydatów. Ten ostatni, którego dokumenty są jeszcze sprawdzane to Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy, na którego kandydaturę podpisy zbierała Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni.
Na sejmowej stronie prezentowane są różne informacje o kandydatach, ale nie ma wykazów sędziów lub obywateli, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami. Jak poinformował szef Centrum Informacyjnego Sejmu, nowa ustawa o KRS nie pozwala na ujawnianie tych list.

Czytaj: Sejm: listy zgłaszających kandydatów do KRS tajne zgodnie z ustawą>>

Jawne są natomiast nazwiska pełnomocników grup zgłaszających kandydatów, a więc zapewne także organizatorów akcji zbierania podpisów. Przy ich nazwiskach nie ma żadnych dodatkowych informacji, ale po zajrzeniu na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, niektórych sądów oraz po lekturze artykułów z prasy lokalnej można się nieco dowiedzieć kto jest kim.

I tak okazuje się, że zbieranie podpisów pod kandydaturą Joanny Kołodziej-Michałowicz, sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku zorganizował Andrzej Michałowicz, prywatnie jej mąż, a służbowo prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, powołany na to stanowisko w grudniu 2017 roku przez ministra, na podstawie obowiązujących przez pół roku po wejściu w życie nowej ustawy o sądach powszechnych przepisów specjalnych.

Inny kandydat do KRS to Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, a na początku 2018 r. powołany (też na podstawie tego samego przepisu przejściowego, obowiązującego od 12 sierpnia 2017 r. do 12 lutego br.) na prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. On zgłoszony został przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. na prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Państwo prawa to niezależne sądy>>

 


Do KRS kandyduje także Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, do początku 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana 8 stycznia 2018 r. na prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełnomocnikiem grupy zgłaszającej jej kandydaturę do KRS jest Dariusz Pawłyszcze, dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Według mediów dyrektor jest prywatnie partnerem życiowym kandydatki.

Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle, zgłoszony został do KRS przez Marcina Romanowskiego, dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez dyrektora Romanowskiego zgłoszony do KRS został też Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Natomiast Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany jesienią 2017 r. na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, zgłoszony do KRS został przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r.  na prezesa tego sądu, który podlega prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dariusz Drajewicz nie tylko kandyduje do KRS ale zaangażował się też w zbieranie podpisów na rzecz innego kandydata. Jest pełnomocnikiem grupy, która zgłosiła Macieja Miterę, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do początku 2018 r. delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, a 6 lutego br. powołanego na prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z kolei Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. na prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., zgłoszony został do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną także w listopadzie 2017 r. prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., który podlega prezesowi gorzowskiego SO.

Jak podkreśla w komentarzu do tej sytuacji Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prezesi i wiceprezesi sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorzy w tym resorcie, a także dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - wszyscy są podlegli lub zależni od ministra sprawiedliwości- prokuratora generalnego.

Interesująco wyglądają też dokumenty zgłoszeniowe kandydata Pawła Styrny, sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce. Pod tym zgłoszeniem do marszałka Sejmu podpisany jest Jakub Styrna, ale bez informacji, kto to jest.

Więcej:
Znamy już 16 sędziów kandydujących do KRS >>
Znane są personalia 17. kandydata do KRS
>>