Członkowie Parlamentu podkreślali, że kluczowym jest aby podstawowy rachunek płatniczy był oferowany przez wszystkie instytucje kredytowe, lub przez taką wystarczającą ich ilość, aby zapewnić każdemu konsumentowi dostęp do takiego rachunku. Co więcej, taka oferta nie może być ograniczona do banków realizujących usługi wyłącznie przez internet.

Każdy legalny rezydent UE będzie miał prawo do założenia podstawowego konta bankowego. Przeszkodą w założeniu takiego konta nie może być brak posiadania stałego adresu. Jednak państwa członkowskie będą mogły wprowadzić wymóg, aby konsument przedstawił realną potrzebę i zainteresowanie w otworzeniu takiego rachunku. Wymóg taki nie będzie mógł nadmiernie utrudniać dostępu do konta i naruszać fundamentalnych prawa konesumentów.

Ponadto, nowa regulacja będzie stawiała sobie za cel ujednolicenie standardów informowania o ofercie bankowej w całej wspólnocie. Każdy zakładający rachunek bankowy powinien być w stanie zrozumieć te elementy oferty odnoszące się do opłat i oprocentowania. W każdym państwie członkowskim powinna funkcjonować conajmniej jedna niezależna strona internetowa prezentująca porównanie ofert banków, zwłaszcza pod względem pobieranych opłat. Dodatkowo strona będzie mogła porównywać banki pod względem ogólnego poziomu usług biorąc pod uwagę np. liczbę i lokalizację oddziałów.

Podstawowy rachunek płatniczy do którego odnosi się projektowana regualcja będzie rachunkiem umożliwiającym dokonywanie wpłat i wypłat gotówki oraz transakcji płatniczych. W gestii państw członkowskich pozostanie decyzja czy takie konto będzie umożliwiało także zaciąganie kredytu w rachunku bieżącym.

Aby wszystkie te zasady weszły w życie potrzbene jest ich przyjęcie przez Parlament Europejski, co jest zaplanowane na drugą sesję plenarną w kwietniu 2014 r. (początek 14 kwietnia 2014 r.)

Źródło: www.europarl.europa.eu,