Takie zapisy wprowadzi ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, której projekt przygotował resort sprawiedliwości. Projekt zakłada dalszą informatyzację postępowań – pisma i dokumenty składane przez syndyka, nadzorcę sądowego oraz zarządcę będą składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Akta postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych będą utrwalane w systemie teleinformatycznym.

Prowadzenie akt w systemie teleinformatycznym umożliwi również znaczne ograniczenie czynności sądu i sekretariatu związanych z wydawaniem odpisów z akt. Pobrane z systemu wydruki będą miały moc urzędowo poświadczonych odpisów i wyciągów.