Jednak Stowarzyszenie Doradców Prawnych zajmuje inny lokal - 10 niż radcy (nr 4). W skład Zarządu wchodzą: Tomasz Bujak - Prezes Zarządu (na zdjęciu), Andrzej Braksator i  Łukasz Karaś - członkowie Zarządu. Członkami założycielami są 22 osoby. Powołano też sąd koleżeński.

Celami Stowarzyszenia Doradców Prawnych jest m.in. dążenie do kompleksowego uregulowania statusu prawnego zawodu; opiniowanie aktów prawnych, w szczególności dotyczących zawodu doradcy prawnego; promocja działalności zawodowej doradców prawnych; integrowanie środowiska oraz popularyzowanie zawodowej działalności doradczej i konsultacyjnej, a także udzielanie pomocy, w tym pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez współdziałanie z organami administracji, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi; organizowanie punktów pomocy prawnej i organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, konkursów.