Do zajęcia odmiennego stanowiska próbował przekonać sędziów jeden z doradców podatkowych, skarżąc wyrok NSA w oparciu o zarzut naruszenia dyrektywy ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Nie udało mu się. Więcej>>>>