Jak napisano na stronie internetowej wydziału, Balcerowicz zaprojektował i wdrożył "radykalne reformy, stabilizujące i transformujące polską gospodarkę".

"Prof. Leszek Balcerowicz jest architektem poskomunistycznych gospodarczych reform w Polsce. Jest w centrum życia gospodarczego i politycznego Polski od czasu upadku komunizmu w 1989 r." - napisano w informacji o czwartkowej uroczystości, podczas której laureat ma odebrać tytuł i wygłosić wykład na temat: "Institutional Change After Communism" (Przemiana instytucjonalna po czasach komunizmu).

Uroczystość będzie jednocześnie inauguracją działalności Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii.

Leszek Balcerowicz (ur. 1947) jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dawnej SGPiS, gdzie ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w 1970 roku; pracuje naukowo, zajmując się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi oraz problematyką systemów gospodarczych.
W rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, od września 1989 do grudnia 1991 roku, Balcerowicz był wicepremierem i ministrem finansów, a od października 1997 do czerwca 2000 roku - wicepremierem i ministrem finansów w rządzie koalicji AWS-UW. Ustąpił po wycofaniu się Unii Wolności z koalicji. W latach 2000- 2007 był prezesem Narodowego Banku Polskiego.
W 2005 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.
Tytuł przyznany Balcerowiczowi przez australijską uczelnię będzie jego 16. doktoratem honoris causa.

ULA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce