Kancelaria Dewey Ballantine reprezentowała Kompanię Piwowarską SA, należącą do grupy kapitałowej SAB Miller przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu w precedensowym sporze dotyczącym przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Był to jeden z pierwszych przypadków zaskarżenia wykupu przymusowego w Polsce. Akcjonariusze mniejszościowi złożyli pozew w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Zaskarżyli uchwałę o przymusowym wykupie, podjętą w 2001 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KP, i w konsekwencji wykup przeprowadzony przez SAB Miller ( Poland) B. V. oraz Euro Agro Centrum SA. Na wniosek powodów Sąd Okręgowy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących przymusowego wykupu. Po potwierdzeniu ich konstytucyjności Sąd Okręgowy uznał powództwo i uchylił uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy KP. Sąd Apelacyjny, rozpatrując apelację pełnomocników KP, zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo akcjonariuszy mniejszościowych. W skład zespołu prawników Dewey Ballantine prowadzących sprawę wchodzą Łukasz Rędziniak i Łukasz Doktór.

www.deweyballantine.com