Sąd Najwyższy oddalił 7 października dwie kasacje jednocześnie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości o powierzchni 26 ha położonej w powiecie nidzickim. Pierwszą kasację złożył rolnik Kazimierz S., drugą – Skarb Państwa w imieniu starosty.