Gdy minister nauki szkolnictwa wyższego miesiąc temu prezentował projekt, na pytanie dziennikarzy odpowiedział, że może on liczyć na poparcie klubu parlametarnego Prawa i Sprawiedliwości. - Mam wrażenie, że projekt Ustawy 2.0 powinien spotkać się z jednoznacznym poparciem naszego zaplecza parlamentarnego - powiedział 22 stycznia br. Jarosław Gowin. I dodał, że liczy, iż w połowie lutego projekt zostanie przyjęty przez rząd.


Więcej: 
Projekt nowej ustawy zapowiada duże zmiany na uczelniach>>

Tymczasem połowa lutego minęła, a rząd projektem nie zajął się. Co więcej właśnie w opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci" szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że "nie ma zgody na ustawę Jarosława Gowina dot. szkolnictwa wyższego i nauki". - Są w tym projekcie elementy, które uważam za nie do przyjęcia, w tej formie projekt ustawy nie przejdzie - stwierdził.
Terlecki zaznaczył, że w tej formie projekt "nie przejdzie". - Bo tak jak wicepremier Gowin przywołuje poparcie dla swojego projektu ze strony części środowiska akademickiego, tak my musimy przywołać miażdżącą wręcz krytykę tej propozycji, która do nas dociera ze strony wielu ludzi nauki - stwierdził. Zdaniem szefa klubu PiS "trzeba szukać kompromisu, ale nie na tych warunkach, które są dziś proponowane". "Wszystko można poprawić, ale to nie może być ustawa napisana za pieniądze przez jakąś zewnętrzną firmę" - powiedział Terlecki.

Więcej:Zmiany w szkolnictwie wyższym bez poparcia PiS?>>

Sygnały, że projekt natrafi na opór w środowisku PiS nadchodziły już wcześniej. Już kilka dni po prezentacji projektu przez ministra wyłożył je poseł Włodzimierz Bernacki (PiS),  wiceprzewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.   - Tworzenie rad uczelni, zbyt duża władza rektorów, rozgardiasz w stopniach i tytułach naukowych - to elementy, które sprawiają, że projekt ustawy o uczelniach, przygotowany przez resort nauki, jest trudny do zaakceptowania przez klub PiS - mówił. 

LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka >>

Prof. Włodzimierz Bernacki przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. odpowiadał za opracowanie programu PiS w części poświęconej nauce i szkolnictwu wyższemu. Teraz stwierdził, że projekt Ustawy 2.0 jest bardzo trudny do zaakceptowania przez niego, "zaś szczególnie przez tę część klubu, która aktywnie pracuje nad nauką i szkolnictwem wyższym, a w konsekwencji przez cały klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości".

Projekt dobrze został przyjęty przez środowisko akademickie. - To dobry projekt i przygotowany według właściwych standardów. Szczególnie pozytywnie należy ocenić formę współdziałania wicepremiera Jarosława Gowina i całego ministerstwa ze środowiskiem akademickim, a także uznanie, że dialog i zasada partycypacji środowiska w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy wymaga czasu i współdziałania - stwierdził prof. Jerzy Woźnicki, były przewodniczący Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego i prezesem Fundacji Rektorów Polskich. I dodał, zasada partycypacji została spełniona, ponieważ tryb pracy nad tym projektem przewidywał i debaty i wprowadzanie poprawek i dialog z reprezentatywnymi instytucjami, takimi jak KRASP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentacje studentów i doktorantów. Wszystkie te podmioty były realnie włączone w prace nad projektem. A zdominowane i skoordynowane zostały one przez działania Narodowego Kongresu Nauki, w ramach którego odbyło się 9 konferencji tematycznych. Czyli poruszaliśmy się po dobrej drodze, a tylko po takiej drodze można trafić pod właściwy adres.

Więcej: Więcej władzy dla rektora, ale monitorowanego przez radę>>

Poparcie dla projektu wyraziła  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. - Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odnotowuje z uznaniem działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmierzające do doskonalenia przedstawionego na Narodowym Kongresie Nauki projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – napisał przewodniczący KRASP, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt w uchwale prezydium.

Więcej: Rektorzy popierają nowe przepisy o szkolnictwie wyższym>>

W podobnym tonie wypowiedziała się też Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich. - W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce chcę przekazać pełne poparcie dla aktualnego projektu ustawy, licząc na równie owocne działania na dalszym etapie prac legislacyjnych oraz w czasie wdrażania rozwiązań ustawowych  – zadeklarował rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, w liście do Jarosława Gowina. Poinformował, że rektorzy 23 z 25 uczelni zrzeszonych w sieci "w pełni poparli zaproponowany dla nich pakiet, postulując wprowadzenie drobnych zmian".

Więcej: Poparcie rektorów uczelni regionalnych dla Konstytucji dla Nauki>>

Jarosław Gowin konsekwentnie twierdzi, że jego projekt zostanie uchwalony. - 1 października 2018 roku zaczniemy wdrażać przełomową reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Wiem, że nie wszystkim ona się podoba. Co się najbardziej nie podoba? To, że ona powstała w naszym gronie, w dialogu pełnym szczerości i szacunku. Ja wierzę, że właśnie dlatego, że powstała w takim dialogu, to ona wejdzie w życie. Dzięki tej reformie uwolnimy potencjał naszych studentów i naukowców. Uwolnimy potencjał wykładowców i badaczy, doktorów i profesorów - zapowiedział minister.

Więcej: Gowin: nowe prawo o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie w październiku>>