Z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zebranych na 20 lutego 2015 r. wynika, że obecnie opóźnienia dotyczą 21 dyrektyw, co ma dać lepszy wynik niż przed rokiem.
Czytaj: Polska w czołówce państw spóźniających się z wdrażaniem prawa UE>>

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za implementację zaległych dyrektyw opowiedzieli o stanie prac legislacyjnych. Z wyjaśnień ministerialnych urzędników wynika, że do wdrożenia zostało 19 dyrektyw, a realnie może być ich jeszcze mniej, bo 16. W dwóch przypadkach brakuje bowiem tylko aktów wykonawczych, nad którymi prace zakończą się prawdopodobnie w najbliższych dniach.
Najwięcej opóźnień ma Ministerstwo Finansów. Zalega z wdrożeniem aż osiem dyrektyw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma do wdrożenia pięć dyrektyw. Pozostałe resorty – jedną lub dwie. Opóźnienia dotyczą m.in. przepisów o efektywności energetycznej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy prawa autorskiego. Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>

ID produktu: 40197711 Rok wydania: 2015
Tytuł: Prawo Europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości>>