23 poprawki do projektu budżetu na 2016 rok zgłoszone w drugim czytaniu w Sejmie poparła w czwartek sejmowa Komisja finansów publicznych. Zakładają one m.in. zmniejszenie budżetu RPO, KRRiT, a wsparcie np. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Odebranie ponad 5 mln zł z budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich miałyby trafić m.in. do rezerwy ogólnej, na remont drogi i ronda im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radomiu, na CBOS oraz remont Kliniki Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej: Sejm: komisja finansów za obniżeniem budżetów RPO, KRRiT i NIK>>

Komentując tę decyzję Adam Bodnar powiedział, że obcięcie budżetu Biura RPO z jednej strony nie pozwoli przeprowadzić remontu budynku, który rekomendowała Państwowa Inspekcja Pracy, z drugiej - jak mówił - stracą na tym obywatele. Wyjaśnił, że chodzi o brak środków na utworzenie nowych etatów, co spowolni proces rozpatrywania wniosków składanych do RPO. - To oznacza ogólny problem w funkcjonowaniu biura rzecznika, także niewypełnianie zobowiązań międzynarodowych - powiedział Bodnar. (ks/pap)