W programie konferencji przewidziano wystąpienie prof. Leszka Balerowicza oraz prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawienie zostaną także wyniki badań dotyczące przyczyn niesłusznych skazań w Polsce, które omówi dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju) i mgr Łukasz Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski, Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Konferencja odbędzie się o godzinie 9.30 w auli “A” w budynku Starego BUW-u na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.