W spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 17 kwietnia uczestniczył Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Prezydent RP wręczył obu prezesom pisma, w których informuje o przyznaniu patronatu nad akcjami pro bono samorządów adwokackiego i radcowskiego.
Jak informują uczestniczący w spotkaniu prezesi, Prezydent Komorowski podkreślał, że niezwykle ceni sobie inicjatywy samorządów, które z pewnością przyczyniają się do rozwiązania problemów życiowych i prawnych wielu osób.
Rozmowa z Prezydentem dotyczyła też ogólnej sytuacji pomocy prawnej w Polsce, szczególnie osób wykluczonych, jak też konieczności edukacji prawnej społeczeństwa.