Jak pisze Rzeczpospolita, chodzi tu w szczególności o osoby walczące przed laty w sowieckich oddziałach z obywatelami i oddziałami polskimi, a także żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, którzy w latach 1945–1947 walczyli wyłącznie z niepodległościowym podziemiem lub w ogóle nie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Jeśli jednak żołnierze służący w tym okresie walczyli z UPA lub Werwolfem, to zachowają świadczenia, nawet gdy walczyli również z niepodległościowym podziemiem.

Decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o odebraniu uprawnień kombatanckich będzie miała skutek natychmiastowy.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Mateusz Rzemek