Taki pomysł na usprawnienie procedury egzekucyjnej znalazł się w założeniach do projektu noweli kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązek uiszczenia rękojmi będzie istniał w razie sprzedaży ruchomości oszacowanych na kwotę wynoszącą co najmniej pięć tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku egzekucji z nieruchomości, przepis wprost stanowić będzie, że kwota rękojmi zaliczana jest na poczet ceny.

Z obowiązku uiszczania rękojmi ma zostać zwolniony nabywca, który jest jedynym wierzycielem egzekwującym. Surowsza ma być także sankcja stosowana wobec nabywcy, który nie wywiąże się z obowiązku uiszczenia ceny. Przepis pozwalać ma komornikowi na ściągnięcie od niego jednej dziesiątej ceny oszacowania (a nie nabycia, jak to jest obecnie).