Kwiatkowski od środy przebywa z wizytą w Rosji. W jej trakcie m.in. spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Aleksandrem Konowałowem, brał udział - wraz z ministrami sprawiedliwości innych krajów - w Międzynarodowym Forum Prawnym oraz obradach szczytu Unia Europejska-Rosja.
"Nasze działania, wszystkich członków Unii Europejskiej, nakierowane są na wypracowanie gruntu pod podpisanie umowy o współpracy Rosji z Eurojustem i Europolem" - zaznaczył Kwiatkowski. Dodał, że takie umowy znacząco ułatwiłyby np. ściganie zorganizowanych grup przestępczych działających również na terenie Polski; pozwoliłyby też skuteczniej zwalczać przemyt narkotyków do państw UE, w tym Polski.
Kwiatkowski powiedział, że kwestią pozostałą do zakończenia rozmów i podpisania umów jest ocena przez Unię Europejską zdolności ochrony danych osobowych przez Rosję przy elektronicznym przetwarzaniu danych. "Kiedy kraje członkowskie UE będą przekonane, że Rosja gwarantuje pełne bezpieczeństwo tych danych na zasadach analogicznych jak kraje UE, wtedy umożliwi to podpisanie tej umowy; zakładamy, że będzie to w trakcie polskiej prezydencji" - zaznaczył minister.
Europol (Europejski Urząd Policji) to europejska agencja policyjna. Jej celem jest poprawa efektywności działania i współpracy pomiędzy kompetentnymi władzami krajów członkowskich UE w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze międzynarodowym.
Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej) to agencja Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim. Jej zadaniem jest m.in. koordynacja działań prokuratur krajowych państw członkowskich UE w celu zwalczania transgranicznej przestępczości na terenie wspólnoty europejskiej.(PAP)