Taką informację resort przedstawił w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Jaskóły z klubu Kukiz’15.

Poseł wystąpił do ministra finansów z interpelacją w sprawie bezpieczeństwa klientów kantorów internetowych. Zwrócił w niej uwagę na problem niekontrolowanych kantorów, które są zagrożeniem dla ich klientów oraz dla Skarbu Państwa. - W przeciwieństwie do kantorów stacjonarnych, kantory internetowe nie podlegają konkretnie jednemu organowi, utrudnia to ich kontrolę tym samym dając możliwość machinacji finansowych – napisał poseł.
W swoim piśmie poseł przypomniał raport Najwyższej Izby Kontroli potwierdzający brak jednego bezpośredniego nadzoru ze strony administracji publicznej. Jak zauważył, internetowymi kantorami nie interesują się Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego ani Ministerstwo Finansów. W związku z tym poseł skierował do ministerstwa pytania mające uzmysłowić problem internetowych niekontrolowanych punktów wymiany walut. Zwrócił uwagę na stworzenie „podstaw prawnych do objęcia działalności kantorów internetowych nadzorem organu państwowego”, spytał - kto powinien je nadzorować. Chciał dowiedzieć się czy ministerstwo prowadzi odpowiednie statystyki dotyczące kantorów internetowych. I zadał najważniejsze pytanie: Czy ministerstwo planuje przygotowanie projektu ustawy, której założenia realizowałyby postulat Najwyższej Izby Kontroli w kwestii stworzenia podstaw prawnych do objęcia działalności wspomnianych kantorów nadzorem odpowiedniego organu państwowego?

5 czerwca br. poseł otrzymał odpowiedź ministerstwa. Z pisma wynika, że MF pracuje nad projektem ustawy mającej uregulować działalność kantorów internetowych oraz określić organ nadzorujący. Przewidziana data przyjęcia projektu przez Radę Ministrów i przesłanie go do Sejmu podana przez ministerstwo to lato br. Według założeń kantory internetowe, które nie świadczą dla klientów usług płatniczych, a jedynie usługę wymiany walut, mają podlegać prawu dewizowemu i kontroli Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kantory internetowe świadczące usługi płatnicze będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W efekcie kantory internetowe będą świadczyły usługę wymiany walut w ramach działalności kantorowej lub działalności w zakresie usług płatniczych.

Z korespondencji posła Tomasza Jaskuły wynika też, że ministerstwo nie posiada oficjalnych informacji dotyczących liczby kantorów internetowych oraz przepływających przez nie środków pieniężnych. Swoją wiedzę o tym opiera na porównywarkach oraz przeglądarkach kantorów internetowych, z których wynika, że aktywnych na rynku jest około 20 takich podmiotów, których obroty nie przekraczają kwoty 10 mld zł rocznie. Zdaniem MF na rynku usług wymiany walut doszło do pewnej samoregulacji. Ministerstwo Finansów twierdzi, iż kantory bez nadzoru KNF lub bez kontroli Narodowego Banku Polskiego stanowią obecnie margines tego rynku, jeżeli chodzi o ich udział w całkowitych obrotach, w rezultacie czego zmniejszyły się także potencjalne zagrożenia związane z działalnością kantorów internetowych.
Mimo to Ministerstwo Finansów zgadza się z posłem Tomaszem Jaskółą i mówi, że „Zasadne jest bowiem zapewnienie jasności i pewności prawa oraz jednakowych dla wszystkich podmiotów warunków prowadzenia działalności oraz identycznych dla wszystkich klientów środków chroniących ich interesy.”