Jak informuje biuro sądu, rozprawy online wciąż są w kalendarzu arbitrów SA KIG – do końca września br. zaplanowano już dwie wideorozprawy oraz jedno posiedzenie mieszane; w tym czasie odbędzie się także 15 tradycyjnych posiedzeń.

Z informacji sądu wynika też, że w arbitrażu międzynarodowym, już przed pandemią koronawirsa, wszelkie sprawy organizacyjne rozwiązywano za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji. Tylko sama rozprawa, czyli punkt kulminacyjny postępowania arbitrażowego, odbywała się w tradycyjny sposób. W czasie pandemii wszystkie duże instytucje arbitrażowe do świata wirtualnego przeniosły całość postępowania arbitrażowego – w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest na tym polu prekursorem. W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem SA KIG działał nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a postępowania online stały się tu standardem.

 


– Możliwość prowadzenia rozpraw online istnieje w naszym sądzie od 2015 roku. Realne zainteresowanie tą formą rozstrzygania sporów pojawiło się jednak dopiero po wybuchu pandemii – pierwszą rozprawę online zorganizowaliśmy na początku kwietnia br. W  siedzibie sądu obecny był wówczas tylko sekretarz. Arbitrzy, strony postępowania i ich pełnomocnicy łączyli się za pośrednictwem wideokonferencji. Cała korespondencja prowadzona była w formie elektronicznej. Aktualnie, gdy wróciliśmy już także do tradycyjnych posiedzeń, obie formy rozpatrywania sporów cieszą się podobnym zainteresowaniem – czyli mniej więcej połowa odbywa się na sali, a połowa online – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. I dodaje, że sąd chce, aby także po ustaniu pandemii koronawirusa, część spraw nadal mogła być rozpatrywana na odległość, dlatego planujemy wprowadzenie rozwiązań, które takie procedowanie jeszcze bardziej ułatwią. - Oczywiście tradycyjnych rozpraw całkowicie wyeliminować się nie da – zawsze pozostaną sprawy, które choćby ze względu na stopień skomplikowania, lepiej procedować na sali - podkreśla Agniezak Durlik. 

Czytaj także: Coraz więcej firm chce korzystać z elektronicznego sądu polubownego>>
 

Sąd Arbitrażowy KIG podkreśla, że dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2 – strony mogą uzgadniać zmianę terminów.