Do Zarządu weszli również Joanna Nawara (wiceprezes), Justyna Plechowska Łukowska, Małgorzata Cegiełka oraz Lucyna Szczepaniak.
Fundacja zajmuje się udzielaniem wsparcia pracownikom prokuratury w finansowaniu procedur medycznych nierefundowanych przez NFZ lub których refundacja nie może być zrealizowana w rozsądnym terminie.