Andrzej Nikończyk jest doradcą podatkowym, wspólnikiem KNDP sp. k.
Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o.
Specjalizuje się w podatku VAT i akcyzie, oraz postępowaniach podatkowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna". Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT, od 2011 r. jest również członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Jest przewodniczącym Rady od 1.09.2012 r.