W latach 1998-2004, adw. Andrzej Grabiński był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, a także członkiem jej sądu dyscyplinarnego. Wielokrotnie zasiadał w komisjach egzaminacyjnych. Od 2004 do 2008 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Kilkakrotnie był wybierany na delegata izby wrocławskiej na Krajowy Zjazd Adwokatury. Od 2004 r. jest członkiem Trybunału Stanu, w którym od 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego. W pracy zawodowej, specjalizuje się w prawie karnym, spadkowym i rodzinnym.
Prezesem Sądu Dyscyplinarnego ORA we Wrocławiu został adw. Tadeusz Lewicki, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Grzegorz Buba.