Zdaniem jego autorów projekt wymaga pogłębionych prac legislacyjnych.

Posłowie próbują poprawiać nowelizację procedury karnej>

Taką opinię Naczelna Rada Adwokacka sporzadziła do rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych  innych ustaw (druk 276).
Podstawowym założeniem proponowanej zmiany jest odwrócenie niektórych skutków nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku. Najwięcej miejsca w projekcie poświęcone zostało zmianom w zakresie przepisów kodeksu postępowania karnego, nieco mniej zmianom do przepisów kodeksu karnego.
Opinię przygotował adwokat prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA. Treść opinii>>>
 


 

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie karne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł