Jak poinformowało Biuro Prasowe NRA, obecnie trwają prace nad zasadami przyznawania stypendiów oraz rozmowy z partnerami finansowymi – wydawnictwami Wolters Kluwers Polska oraz C.H. Beck. Efekty prac zostaną wkrótce przedstawione do oceny dziekanom i kierownikom szkoleń w okręgowych radach adwokackich. Komisja Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA oczekuje od rad adwokackich nadsyłania swoich pomysłów w tej sprawie.
Kryteria wyłaniania stypendystów będą ustalone w opracowywanym obecnie regulaminie. Adw. Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca komisji zakłada, że fundusz powinien ruszyć już 1 stycznia 2012 roku.