- Tajemnica adwokacka i radcowska stanowi istotę zawodów adwokata i radcy prawnego, rozumianych jako profesje zaufania publicznego. Daje ona gwarancję ochrony praw dla podmiotów korzystających z usług adwokata bądź radcy prawnego, w tym daje gwarancję ochrony praw przedsiębiorcom. Proponowane przepisy są sprzeczne z prawem o adwokaturze i ustawą o radcach prawnych - mówi.

Jak przypomina ekspert, ograniczenia możliwości przesłuchiwania adwokatów oraz radców prawnych, co do faktów objętych tajemnicą zawodową związane są ze szczególnym charakterem tych zawodów oraz rodzajem informacji uzyskiwanych od osób i podmiotów trzecich. Nienaruszalność tajemnicy adwokackiej i radcowskiej stanowi jeden z fundamentów ochrony prawnej przedsiębiorcy. Jego zdaniem wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie niedookreślonej klauzuli „dobra wymiaru sprawiedliwości" uznać należy za zbyt daleko idące oraz pozostające w rażącej sprzeczności z obowiązującymi normami prawnymi.

- Uchylenie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej godzić będzie w zaufanie obywateli do państwa oraz prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa. Wprowadzi niepewność regulacyjną dla przedsiębiorcy głęboko ingerując w jego gwarancje procesowe - dodaje Adrian Zwoliński.