Nie udało się jednak uzyskać zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego ani interpretacji wiążącej.
W związku z zaplanowanym na dzień 4 czerwca 2011 r. V ogólnopolskim Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich Naczelna Rada Adwokacka w połowie maja zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy bezpłatne porady podlegają obowiązkowi rejestracji w kasie fiskalnej oraz czy należy od nich odprowadzić podatek VAT. Ze względu na surowe konsekwencje niedochowania obu obowiązków, w wypadku braku zwolnienia zachodziłaby konieczność odwołania akcji. Samorząd adwokacki nie mógłby bowiem narażać na poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej setek adwokatów, którzy chcą poświęcić dzień wolny, aby za darmo pomóc najuboższym obywatelom.
31 maja br. Ministerstwo Finansów powołując się na ustawę o podatku od towarów i usług stwierdziło, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Charakter akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz jego elementy mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii uczestniczących w akcji odsuwają na dalszy plan cel uzyskania korzyści, co oznacza, że porady udzielane w ramach akcji nie podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo stwierdza również, że w wypadku akcji pro bono nie stosuje się obowiązku ewidencjonowania porad prawnych na kasach fiskalnych. 
- Mamy nadzieję, że życzliwe stanowisko Ministerstwa Finansów skłoni rząd do systemowego uregulowania podatkowego działań pro bono, tak aby nikt nie musiał ponosić sankcji za swą dobroczynność. – mówi adw. dr Monika Strus-Wołos, koordynatorka akcji. – Ponieważ pismo ministerstwa nie jest wiążącą prawnie interpretacją, nie zapewnia nam całkowitego bezpieczeństwa. Problem dotyczy także innych grup zawodowych. Dostaliśmy sygnały ze środowiska lekarskiego, że były już wypadki nakładania dotkliwych kar finansowych na lekarzy, którzy bezpłatnie wypisali recepty osobom niezamożnym - dodaje mec. Strus-Wołos.
Adwoakcki ogólnopolski dzień bezpłatnych  porad prawnych odbędzie się już po raz piąty. Podczas każdej poprzedniej akcji adwokaci i aplikanci adwokaccy udzielali po kilkanaście tysięcy porad. Akcje adresowane są do osób w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
Adresy, pod którymi będzie można w najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 15 uzyskać poradę, znajdziemy na stronie www.adwokatura.pl, pod numerem telefonu 22 505 25 00, a także 3 czerwca w dodatkach lokalnych Gazety Wyborczej.

Przeczytaj komentarz na blogu
Czytaj także:
MF zwalnia bezpłatne porady z VAT, ale potrzebne systemowe rozwiązanie
Trzy podstawy do niepłacenia VAT od pro bono