Resort wycofuje się częściowo z deregulacji zawodu rzecznika patentowego pod wpływem Rządowego Centrum Legislacji i środowiska rzeczników. Otwarcie dostępu do tego zawodu dla radców prawnych i adwokatów budzi kontrowersje od początku prac nad tzw. trzecią transzą deregulacji.
Chodzi o projekt nowelizacji ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
Grzegorz Płatek, ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości, potwierdza, że z projektu został wykreślony zapis pozwalający adwokatom i radcom prawnym pracować jako rzecznicy bez odbycia aplikacji i końcowego egzaminu. Więcej: Rzeczpospolita>>>