Po umorzeniu postępowania przeciwko warszawskiemu adwokatowi Karolowi Rutkowskiemu przez przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie z powodu braku znamion czynu zabronionego, Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury postanowił skierować sprawę do ponownego rozpoznania, kierując ją jednocześnie do Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.
W sprawie dwukrotnie interweniowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, przedstawiając swoje stanowisko. W piśmie do Rzecznika Dyscyplinarnego NRA – adw. Ewy Krasowskiej, HFPC wyraziła zaniepokojenie zarzutami, jakie postawiono adwokatowi w postępowaniu dyscyplinarnym.  - Wskazaliśmy, iż niedopuszczalne jest – jak to miało miejsce w omawianej sprawie – aby jakikolwiek uczestnik postępowania sądowego spotykał się z sankcją za skorzystanie ze swojego uprawnienia. Zwłaszcza, jeżeli uprawnienie to służy zagwarantowaniu prawa strony do rzetelnego procesu – czytamy w opinii Fundacji. Więcej>>>
Czytaj także >>>