W Radzie mają się rozpocząć prace nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia z 3 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stawka minimalna za reprezentowanie skazanych i tymczasowo aresztowanych skarżących się na warunki w zakładach karnych została w nim określona na 120 zł.

Więcej>>www.rp.pl