Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, projekt będzie realizowany poprzez prowadzenie strony www i profili na mediach społecznościowych. Co kwartał będzie ukazywał się magazyn drukowany w Gazecie Wyborczej. Premierowy numer ukazał się właśnie w poniedziałek.

Akcja skierowana jest do społeczeństwa z przekazem, że adwokat to nie tylko obrońca w sprawach karnych, że nie zajmuje się tylko sprawami o dużym ciężarze gatunkowym (choć oczywiście też) i nie tylko w sprawach karnych. Chcemy przekazać i utrwalić w świadomości społecznej, że adwokat to także edukator uczący zasad stosowania prawa, profilaktyk radzący jak ustrzec się przed popadnięciem w mniejsze lub większe kłopoty i to w różnych dziedzinach życia. Organizatorzy akcji zamierzają pokazywać, że adwokaci to często certyfikowani mediatorzy pomagający polubownie rozwiązywać spory, co nadal dla większości osób jest czymś nowym.

W dziale doradczym będą przedstawiane konkretne zagadnienia, pojęcia prawne, w zakresie wybranej problematyki dotyczącej sytuacji życiowych, zawodowych i biznesowych.- Adwokat nie ucieka też od komentowania i obserwowania bieżących wydarzeń. To ktoś patrzący szeroko na świat, widzący jego blaski i cienie. Edukujemy, informujemy i zachęcamy odbiorcę aby zajrzał do adwokata, do magazynu, na stronę www, na profil społecznościowy, ale także do kancelarii adwokata w swojej sprawie - czytamy w zapowiedzi akcji.

W skład redakcji magazynu wchodzą: adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, adw. Magdalena Strzelecka-Miziołek, adw. Sylwester Redeł, adw. Magdalena Bartenbach-Byczko i adw. Mikołaj Pietrzak.