Jak poinformowała Naczelna Rada Adwokacka, w akcję włączyły się okręgowe rady adwokackie m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu. Porady prawne będą udzielane w miejscach wyznaczonych przez dziekanów tych izb, w miarę możliwości w pobliżu miejsc zamieszkania powodzian.

Biuro prasowe podało adresy siedzib okręgowych rad adwokackich według rejonów dotkniętych powodzią. Można tam uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsc i terminów udzielania pomocy prawnej.
Bielsko-Biała (rejon górnej Wisły i Soły), ul. Nad Niprem 2/8, tel. 33 812 5391, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Katowice (okolice Czechowic-Dziedzic), ul. Gliwicka 17, tel. 32 25 98 250; pytania można tez zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: dziekan@adwokatura.katowice.pl
Kielce (np. powiat staszowski), ul. Św. Leonarda 1/30, tel. 41 344 1756 w każdy czwartek od godz. 14 do 16.
Kraków (m.in. Bochnia, Lanckorona) ul. Batorego 17, tel. 12 633 0710
Lublin, (okolice Puław i Opola Lubelskiego) ul. Grottgera 7, tel. 81 532 1726
Opole (rejon Kędzierzyna-Koźla , Opola i Brzegu) ul. Damrota 4, tel. 77 454 3708
Rzeszów (okolice Sandomierza) ul. płk Lisa Kuli 7, tel. 17 853 5078
Wrocław (np. osiedle Kozanów i Oława) ul. Sądowa 4,  tel. 71 347 13 01; o pomoc można się tez zgłaszać do lokalnych placówek Caritas, współpracującej z adwokatami

Jak informuje NRA, w miarę rozwoju sytuacji do akcji mogą włączać się także adwokaci z innych rejonów kraju, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach.