Do ministra sprawiedliwości ma wkrótce trafić projekt opracowany wspólnie przez adwokatów i radców prawnych. Przedstawiciele obu samorządów proponują podwyższenie stawek, ale na razie tylko tych, na podstawie których będzie wyliczany zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku pełnomocników z wyboru. Dziś są one wyliczane na podstawie tych samych stawek co wynagrodzenie dla pełnomocnika z urzędu. Oba samorządy proponują rozdzielenie tych kwestii.
- Proponujemy wprowadzenie mechanizmów urynkowienia stawek, według których liczony jest zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla strony, która wygrała – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
W projekcie jest mowa m.in. o tym, by sąd brał pod uwagę m.in. nakład pracy profesjonalnego pełnomocnika, ilość rozpraw, czy zawiłość samej sprawy. Więcej: Rzeczpospolita>>>

Czytaj także: Samorządy kończą prace nad projektem ws. stawek>>>