W spotkaniu, którego gospodarzem był Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP wzięli udział Jacek Trela, wiceprezes i Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Aadwokackiej.
Jak poinformowano, opracowany projekt opiera się na założeniach zawartych w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z 25 maja 2013 r. na którym to posiedzeniu dyskutowano już nad rekomendacjami i pierwszą wersją zmiany rozporządzenia. - To ważne z punktu widzenia radców prawnych i adwokatów spotkanie – podkreśla Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP – pokazuje ono, że nasze środowiska potrafią wypracowywać wspólne rozwiązania. Uważamy, że należy zwaloryzować stawki, niektóre z nich urealnić dostosowując do dzisiejszych kosztów świadczonej pomocy prawnej oraz zmienić mechanizm zasądzania opłat za czynności radców prawnych.
Projekt dotyczy opłat z tytułu zastępstwa procesowego pełnionego z wyboru i ma na celu usunięcie dotychczasowego -naruszającego zasadę słuszności - stanu, w którym strona wygrywająca spór nie odzyskuje od strony przegrywającej nawet rozsądnie poniesionych kosztów na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Zdaniem autorów, projekt ten może stać się punktem wyjścia do opracowania kolejnego projektu rozporządzenia dotyczącego kosztów świadczonej pomocy prawnej z urzędu z uwzględnieniem możliwości budżetu państwa.