Pismem z  23 października Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło informacji publicznej liczby osób zatrudnionych od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. w sądach powszechnych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) a także umów z agencjami pracy tymczasowej. Z przesłanej statystyki wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 lipca 2012 r. w sądach powszechnych zatrudniono 529 osób do pracy odpowiadającej swym zakresem czynności pracy asystenta sędziego na umowy cywilnoprawne oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej.