Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ww. wyrobów akcyzowych obowiązuje  konsekwentnie od momentu wprowadzenia przedmiotowego obowiązku. Analiza rynku w zakresie obrotu wyrobami, których to zwolnienie dotyczy wskazuje, że w chwili obecnej, interwencja państwa w postaci wprowadzenia obowiązku oznaczania nie jest zasadna, zarówno z uwagi na nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania obciążającym budżet państwa i podatników, jak również trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy na niektóre wyroby.

Rozporządzenie ministra finansów przedłuża więc do 31 grudnia 2018 r. zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1-8 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (dot. to m.in. piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

W przypadku pojawienia się przesłanek uzasadniających rezygnację ze zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla tej grupy wyrobów, dwuletni okres obowiązywania zwolnienia pozwoli na przygotowanie się do realizacji obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych zarówno przez administrację jak i przez podmioty działające na rynku.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów  z  4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1854) wejdzie w życie 1 grudnia 2016 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów