Potrzeba przygotowania nowego wykazu krajów, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich systemach podatkowych rozwiązań ułatwiających firmom przenoszenie do nich dochodów i tym samym uchylanie się od opodatkowania w innym państwie, wynikła w związku z podpisaniem przez Polskę umów podatkowych z Wyspą Man, Jersey i Baliwatem Guernsey i zmianami związanymi z rozpadem Antyli Niderlandzkich.

Na listach znajdujących się w rozporządzeniach ministra finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493) znajduje się obecnie 37 rajów podatkowych.