W Ministerstwie Finansów przedstawiono wyniki drugiej edycji raportu pt. „Preferencje podatkowe w Polsce”. Raport kataloguje wszystkie preferencje podatkowe oraz zawiera analizę ich wartości.

Globalna wartość preferencji podatkowych w 2010r. wyniosła 73,8 mld zł, co stanowi 5,2% PKB. Pomimo, że w systemie podatkowym nie nastąpiły istotne zmiany, skutkujące pojawieniem się nowych preferencji podatkowych, to jednak ich ogólna wartość w stosunku do 2009r. wzrosła o 7,9 mld zł tj. o 12,0%.

Wynika to przede wszystkim z przyczyn koniunkturalnych takich jak wzrost wynagrodzeń i możliwości pełniejszego wykorzystania ulg w PIT, rozliczenia strat z lat ubiegłych w CIT czy wzrostu konsumpcji w przypadku towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Doskonalenie metodologii opracowania raportu oraz uzyskiwanie nowych źródeł informacji pozwoliło na ustalenie wartości części preferencji po raz pierwszy. To też złożyło się na wykazanie wyższych preferencji podatkowych niż w roku ubiegłym.

– Raport jest szczególnie ważny w dobie konsolidacji finansów publicznych – mówi Minister Grabowski.

Szczegółowej analizie poddano w nim rozwiązania podatkowe takie jak: straty z lat ubiegłych odliczane w podatkach dochodowych, instrumenty autonomii podatkowej gmin w podatku od nieruchomości oraz ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych.

źródło: www.mf.gov.pl