Celem przygotowanych regulacji jest usprawnienie obowiązującego systemu znaków akcyzy w zakresie ich przekazywania następcom prawnym lub podmiotom powstałym na skutek przekształcenia.

Zgodnie z zaproponowaną zmianą następcy prawni lub podmioty przekształcone, w sytuacjach uregulowanych w Ordynacji podatkowej, nie będą musieli zwracać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego niewykorzystanych znaków akcyzy i tym wnioskować o wydanie nowych.

Przekazanie znaków akcyzy będzie się odbywać poprzez sporządzenie protokołu. Najpóźniej 3 dni przed przekazaniem trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a następnie dostarczyć mu jeden egzemplarz protokołu.

Projektowane przepisy mają wejść w życie jednocześnie z ustawą deregulacyjną tj. od 1 stycznia 2013 roku.