W celu ujednolicenia tytułu rozporządzenia z nazwą deklaracji AKC-U określonej w załączniku do rozporządzenia, rozszerzeniu uległ tytuł rozporządzenia i nazwa wzoru deklaracji. Ponadto w załączniku do rozporządzenia wprowadzono zmiany polegające na:

- zastąpieniu w nagłówku deklaracji wyrazów: „URZĄD CELNY” wyrazami: „URZĄD SKARBOWY”;

- zmianie informacji dotyczącej miejsca składania deklaracji, tj. zastąpieniu w główce deklaracji: urzędu celnego - urzędem skarbowym i Urzędu Celnego I w Warszawie - Trzecim Urzędem Skarbowym Warszawa-Śródmieście w Warszawie;

- zastąpieniu w części A deklaracji wyrazów: „Naczelnik urzędu celnego w:” wyrazami: „Naczelnik urzędu skarbowego”;

- zastąpieniu w części F deklaracji wyrazów: „ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO” wyrazami: „ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO” oraz wyrazów: „Uwagi urzędu celnego” wyrazami: „Uwagi urzędu skarbowego".

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów