Uwzględnione zostały ponadto zmiany wprowadzone przepisami prawa celnego oraz dostosowane zostały dotychczasowe regulacje do przepisów z zakresu kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych, w zakresie możliwości upoważnienia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych podmiot, który dokonuje przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego skażonego, którego skażenie nastąpiło w obecności funkcjonariusza celnego lub pracownika urzędu celno-skarbowego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. poz. 950) weszło w życie 17 maja 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów