Głównym tematem spotkania była poważna obawa polskich przedsiębiorców, że wprowadzona do Ordynacji podatkowej zasada o rozstrzyganiu wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika pozostanie przepisem „martwym”.

Minister finansów nie przeprowadził odpowiednich szkoleń aparatu skarbowego, mających na celu właściwe zrozumienie i wdrożenie tej zasady. Zdaniem eksperta Pracodawców RP, za zmianą przepisów powinna iść zmiana wieloletnich nawyków i przyzwyczajeń urzędników.

Stosowanie zasady in dubio pro tributario stanowi gwarancję przestrzegania podstawowego prawa każdego podatnika, jakim jest pewność co do tego, jaki podatek na nim ciąży.

Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił obawy środowiska przedsiębiorców i uznał sprawę za ważną dla przestrzegania praw obywatelskich.

Rzecznik zapowiedział, że bezzwłocznie przygotuje opracowanie-broszurę o prawach obywatela wynikających z uchwalenia zasady in dubio pro tributario. Dokument będzie dostępny m.in. na stronie internetowej RPO.

Ponadto, Rzecznik wystąpi do ministra finansów o informację na temat podjętych działań organizacyjnych wynikających z konieczności stosowania tejże zasady przez aparat skarbowy. Zorganizuje również seminarium z udziałem sędziów NSA, ministra finansów i prawników, aby ta zasada w sposób jak najbardziej efektywny chroniła prawa obywateli-podatników.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego