Kontrolerzy bez granic (Tax Inspectors Without Borders) to program lotnych audytów podatkowych realizowanych celem pomocy państwom rozwijającym się w walce z uchylaniem się od opodatkowania. Emerytowani kontrolerzy skarbowi z państw z większym doświadczeniem w walce z nadużyciami podatkowymi kierowani są do państw-beneficjentów, gdzie dzieląc się doświadczeniem wspierają lokalnych pracowników administracji w bieżącej pracy operacyjnej.

Dzięki podpisanemu partnerstwu liczba inspektorów ma ulec zwiększeniu z 6 do 200 do 2019 roku. a samo TIWB ma uzyskać stały sekretariat, w którym pracować będę funkcjonariusze obu organizacji.

Marcin Menkes, OECD i UNDP wzmacniają "Kontrolerów skarbowych bez granic", Blog "Przegląd Prawa Międzynarodowego", 14.7.2015 >>