Zatrzymanych zostało 10 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W ramach akcji przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz siedziby podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju. Zabezpieczono środki w wysokości ponad 4,5 mln zł.

Proceder miał na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług. Przestępcy skupowali stare, używane maszyny, które po zawyżonej wartości eksportowali poza obszar UE. Następnie wskazane podmioty otrzymywały nienależny zwrot podatku VAT. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wynosi, co najmniej 25 mln zł.

Przeprowadzenie akcji możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych służb, w tym Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.