W kwietniu 2014 r. podatnik otrzymał w darowiźnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami związanymi z jego prowadzeniem. Z powodu braku zgody wierzycieli nie zostały przeprowadzone cesje umów leasingowych, umów kredytowych oraz umów dot. usług telekomunikacyjnych. Faktury wystawione na darczyńcę oraz raty umów kredytowych były regulowane na bieżąco z rachunku bankowego podatnika.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, poniesione przez podatnika wydatki nie mogą być - w opisanej sytuacji - zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju wydatki są bowiem kosztami innego podmiotu, gdyż wiążą się, co do zasady, z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, a nie z działalnością podatnika.

Jednym z warunków zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest jego właściwie udokumentowanie. Wydatki, o których mowa ponoszone były przez podatnika w imieniu innego podmiotu. Nie została również zawarta jakakolwiek nowa umowa skutkująca zmianą strony tych umów. W konsekwencji, podatnik nie posiada dokumentów, potwierdzających ich poniesienie, co tym samym wyklucza możliwość zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 roku, sygn. IBPBI/1/4511-114/15/ESZ

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego