W obecnym stanie prawnym upoważnieni do wydawania takich postanowień są Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Łodzi. Jednak od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o administracji podatkowej, został utworzony nowy organ administracji podatkowej – Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Do jego zadań należeć będzie między innymi zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie, prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę, że ww. przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. zachodzi konieczność opracowania nowego rozporządzenia ministra finansów określającego zakres upoważnienia dla tego nowego organu administracji podatkowej.

Zgodnie z projektem, Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej będzie wydawał, jako organ pierwszej instancji, postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy i występował z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł