Weryfikator bazuje na analizie przepisów w zakresie JPK, które nakładają na firmy nowe obowiązki w zależności od wielkość przedsiębiorcy. Aby uzyskać informację o tym, od kiedy oraz jakim nowym obowiązkom podlega dany przedsiębiorca, należy odpowiedzieć na 6 precyzyjnie zdefiniowanych pytań dotyczących liczby zatrudnionych, obrotu netto oraz sumy aktywów netto.

Jednolity Plik Kontrolny to format, w jakim przedsiębiorcy – na żądanie organów podatkowych – będą obowiązani przekazywać dane w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Wprowadzenie przepisów nakazujących przekazywanie takich danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma umożliwić organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej, a w konsekwencji skrócenie czasu wykonywania kontroli.

Zobacz: Jednolity Plik Kontrolny - zmiany od 1 lipca 2016 r. >>

Przepisy dotyczące JPK zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r. W pierwszej kolejności obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego będą mieć wyłącznie podmioty, które zatrudniają ponad 250 osób lub mają ponad 50 mln euro obrotów i 43 mln euro aktywów. Na mikro-, małych i średnich przedsiębiorcach, obowiązek ten ciążyć będzie dopiero od 1 lipca 2018 r.

Weryfikator JPK dostępny jest na stronie jpk.taxand.pl - nowym kanale informacyjnym Crido Taxand poświęconym Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.