Regulacja ta daje możliwość uproszczonego sposobu obliczania kosztów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za sprowadzane towary, która stosowana jest w przypadku, gdy w chwili powstania długu celnego zgłaszający nie dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do ustalenia wartości celnej sprowadzanych towarów (np.gdy kwota stanowiąca opłaty licencyjne odnoszące się do sprowadzonych towarów będzie znana dopiero po odsprzedaży tych towarów).

Mimo, że instytucja ta istnieje już od 10 lat, to jest mało popularna wśród polskich przedsiębiorców. Tymczasem, uproszczenie to stanowi doskonałą alternatywę dla procedury zgłoszenia niekompletnego, przede wszystkim w tych przypadkach, w których zastosowanie zgłoszenia niekompletnego wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych.