Chodziło o małego podatnika prowadzącego firmę transportową, który w związku końcem roku i czasem podsumowań współpracy podjął decyzję o przekazaniu koszy prezentowych wybranym pracownikom kontrahentów, z którymi ma najbliższy kontakt. Były tam zarówno słodycze, kawa, herbata, napoje, a także kalendarze z logo podatnika. Przekazane towary były zróżnicowane wartościowo. Cena nabycia poszczególnych pojedynczych towarów wahała się od 4,29 do 16,99 zł brutto, większość z nich nie przekraczała kwoty 10,00 zł brutto. Koszt całej paczki to 80 zł i 150 zł brutto. Łączna wartość przekazanych przez podatnika jednej osobie towarów nie przekroczyła kwoty 100 zł. Podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia kalendarzy, słodyczy, kawy, herbaty i napojów w tym również alkoholowych.

Wątpliwości podatnika dotyczyły naliczania VAT w związku z przekazaniem upominków, jeśli wartości jednostkowe poszczególnych towarów nie przekraczają 100 zł, a koszt całej paczki to 80 zł i 150 zł brutto oraz czy trzeba w obydwu przypadkach, – czyli przy paczkach po 80 zł i po 150 zł – prowadzić rejestr osób obdarowanych.

Podatnik skutki podatkowe przekazania tych paczek uzależnia od całkowitej wartości paczki (80 zł i 150 zł). Zdaniem fiskusa skutki podatkowe przekazania takich paczek należy rozpatrywać osobno w odniesieniu do poszczególnych towarów znajdujących się w tych paczkach i pod tym kątem oceniać, czy stanowią one prezenty o małej wartości.

Fiskus wskazał, że nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10,00 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Natomiast, jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100,00 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Fiskus wyjaśnił, że przekazanie towarów w koszu prezentowym, stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentów o małej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy podatnikiem a wybranymi pracownikami kontrahentów. Towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania, jako prezentu o małej wartości.

Dlatego bez względu na ilość przekazywanych towarów jednemu podmiotowi (pracownikowi kontrahenta), których cena nabycia nie przekracza 10 zł – ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to czy podatnik prowadzi czy nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, której prowadzenie nie jest w tym wypadku konieczne.

Jeżeli natomiast jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł, ale nie przekraczają 100 zł i są przekazywane przez podatnika jednej osobie to należy stwierdzić, że wyłączenie z opodatkowania jest możliwe, gdy łączna wartość przekazanych jednej osobie towarów nie przekracza w roku podatkowym kwoty 100 zł oraz jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób. Jeżeli natomiast nie prowadzi takiej ewidencji, to przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia bez podatku przekracza 10 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 kwietnia 2016 r., sygn. akt IBPP1/4512-999/15/AW, LEX nr 303961

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2016
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł