W zakończonych do tej pory 45 postępowaniach kontrolnych prowadzonych wobec członków grupy wymierzono zaległe należności podatkowe na ponad 70 mln złotych. W sprawie zatrzymano ponad 90 osób, którym postawiono prokuratorskie zarzuty.

W wyniku działań rozpoznawczo – analitycznych Kontroli Skarbowej odkryto sieć powiązań pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzały do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w zakresie usług IT i SMS. Celem przestępców było wyłudzenie zwrotów podatku VAT.

Mechanizm polegał na wykazaniu kwoty podatku należnego w fakturach stwierdzających czynności niedokonane (usługi IT i SMS), wystawionych przez podmioty, które faktycznie nie wykonywały żadnych usług. Podatek oczywiście nigdy nie był wpłacany na konto urzędu skarbowego. Spółki, które otrzymywały „puste" faktury z wykazanym podatkiem VAT, wystawiały kolejne faktury na rzecz innych podmiotów, tak regulując ich wysokość, aby kwota podatku należnego wykazanego w tych fakturach nie odbiegała znacznie od kwoty podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach. Kolejna spółka biorąca udział w tym łańcuchu, otrzymując faktury występowała o zwrot z urzędu skarbowego tak wygenerowanego podatku, gdyż wykazywała wykonanie czynności, traktowane preferencyjnie w podatku od towarów i usług (wykazywała świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów poza granicami kraju – zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT).

Organizatorzy procederu werbowali osoby, które za niewielką gratyfikację pieniężną rejestrowały działalność gospodarczą i podpisywały faktury VAT. Słupami podatkowymi zostawali w ten sposób ludzie bez żadnego majątku i stałego źródła utrzymania. Znaleźli się wśród nich studenci, osoby osadzone lub po wyjściu na wolność po odbyciu kary, były też osoby zatrudnione np. w przedszkolach. Zwerbowanych zapewniano, że podatki będą opłacane przez zleceniodawców. W rzeczywistości wystawcy faktur, którzy często nie uświadamiali sobie skutków swoich czynów, stawali się uczestnikami przestępczego procederu. Zakończone postępowania kontrolne, oprócz wielomilionowych ustaleń podatkowych, udaremniły również wyłudzenie zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 56 mln złotych. Efektem wspólnych działań Kontroli Skarbowej i organów ścigania było zatrzymanie do dyspozycji prokuratora ponad 90 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zabezpieczenie środków finansowych w kwocie ponad 6 mln złotych.